تغییر موازنه قدرت در منطقه به سود ایران در صورت توافق هسته‌ای با غرب

10 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سردبیر بخش فارسی صدای آمریکا در برنامه ویژه مذاکرات هسته‌ای گفت که بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت توافق هسته‌ای ایران با غرب، این کشور میتواند به عنوان یک بازیگر مهم منطقه مورد توجه غرب قرار گیرد و موازنه قدرت را در منطقه به سود خود تغییر دهد.