نشست سالانه مرکز امنیت جدید آمریکا به مذاکرات هسته ای پرداخت

06 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نشست سالانه مرکز امنیت جدید آمریکا، روزجمعه ۲۶ ژوئن با مشارکت روزنامه واشنگتن پست وبا حضور مقامات حال و پیشین دولت آمریکا و برخی از اعضای کنگره و کارشناسان در مورد مسایل مختلف تاثیر گذار بر آینده آمریکا، از جمله مذاکرات هسته‌ای، بحث و سخنرانی کردند.