مذاکره کنندگان و میزبانان گفتگوهای هسته ای

03 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیش از یک دهه مذاکره میان ایران و غرب بر سر برنامه هسته ای، جایگزینی و انتخاب چهره های جدید و تغییر رویکردها را در پی داشته است.