ظریف در بالکن هتل کوبورگ: خوشبختانه تمام خواهد شد

21 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر امور خارجه ایران از بالکن هتل کوبورگ در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسید آیا مذاکرات فردا نیز تمدید خواهد شد، گفت «تمدید نخواهیم داشت.» محمدجواد ظریف همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا فردا بر می گردیم، گفت «فردا هم کار داریم.»