دور جدید مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+۵

26 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+۵ روز پنجشنبه، در نیویورک با هدف دستیابی به یک توافق جامع از سر گرفته می شود.تحلیلگران می گویند با توجه به تفاوت دیدگاه و مواضع ایران و غرب بر سر برخی مسائل کلیدی، نمی توان به پیشرفت چشمگیری در دور جدید مذاکرات هسته ای در نیویورک دل بست.