توافق هسته ای ایران در هاله ای از ابهام

21 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

آمریکا و متحدان گروه ۱+۵ و ایران ، نزدیک به یکسال است که برای رسیدن به یک توافق جامع و پایدار اتمی تلاش می کنند. مدت توافق اولیه موقت برای شش ماه تمدید شد که این مدت روز ۲۴ نوامبر ۳ آذر به پایان می رسد.