انتظار برای نتیجه نشست داخلی ۱+۵ پس از مذاکرات کری-ظریف

13 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با پایان یافتن مذاکرات طولانی وزرای خارجه ایران و ایالات متحده، باید منتظر نتیجه نشست اعضای ۱+۵ که برای بررسی راه حلهای موجود برگزار شده است، بود.