توافق هسته‌ای امکان بوجود آمدن رقابت تسلیحاتی در منطقه را کم می‌کند

10 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کارشناسان معتقدند که در صورت توافق هسته‌ای بین ایران و ۵+۱ ، امکان بوجود آمدن یک رقابت تسلیحاتی در منطقه به شدت کاهش می‌یابد. به اعتقاد آلن ایر، توافق خواهد توانست راه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای از طریق تولید پلوتونیوم در اراک یا اورانیوم غنی شده در فوردو و نطنز را ببندد.