هیچیک از کشورهای ایران و آمریکا مایل به ترک میز مذاکره نیستند

10 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گری سیمور، مدیر اجرایی مرکز علوم و امنیت بلفورد در دانشگاه هاروارد به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که حتی اگر مذاکرات هسته‌ای میان ایران و ۵+۱ تا تیر ماه به نتیجه نرسد، این مذاکرات برای ۶ ماه دیگر تمدید می‌شود چرا که به اعتقاد او نه ایران و نه آمریکا نمی‌خواهند شرایط به پیش از توافق موقت ژنو بازگردد.