مذاکره ایران و آمریکا درباره مسائل غیرهسته‌ای؛ شاید وقتی دیگر

10 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آلن ایر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که در حال حاضر تمرکز مذاکره‌کنندگان فقط روی مسائل هسته‌ای است اما اگر این مذاکرات به پایان برسد، مسائل دیگری برای مذاکره خواهد بود مانند نقش سازنده‌ای که ایران می‌تواند در منطقه ایفا کند، اما در حال حاضر ایفا نمی‌کند.