مهلت به پایان رسیده است اما مذاکرات هسته‌ای ادامه دارد

12 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه وزیر خارجه روسیه و برخی منابع از حصول توافق بر سر موضو‌ع‌های اصلی خبر داده است، برخی دیپلمات‌ها درباره این موضوع ابراز تردید کرده‌اند. مهلت دستیابی به چارچوب توافق کلی به وقت اروپا به پایان رسیده است و طرفین قصد دارند گفت و گوها را همچنان ادامه دهند.