ظریف به جلسه وزرای خارجه کشورهای ۵+۱ پیوست

12 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جلسه وزرای خارجه کشورهای ۵+۱ روز چهارشنبه با حضور خانم موگرینی آغاز شد. در این جلسه به جای وزرای خارجه فرانسه، روسیه و چین، معاونان آنها حضور دارند. وزیر خارجه ایران نیز کمی بعد به این جلسه پیوست.