ظریف: حضور هیاتهای مختلف با نظرات متفاوت باعث طولانی شدن مذاکرات میشود

13 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر امور خارجه ایران هنگام پیاده روی در محوطه هتل محل مذاکرات به خبرنگاران گفت که پیچیدگی موضوع‌ها و وجود هیات‌های مذاکره کننده مختلف با نظرات متفاوت باعث شده است که گفت وگوها هر چه بیشتر به جزئیات می‌رسد، کندتر پیش برود.