توافق هسته ای حتی با وجود نقص، ایران را از دستیابی به بمب اتمی باز میدارد

08 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کلسی داونپورت، از انجمن کنترل تسليحات در آمريکا می گويد که مذاکرات فشرده و پياپی برنامه اتمی ايران پيشرفت قابل ملاحظه ای داشته است. به گفته او، توافق هسته‌ای با ایران حتما نواقصی خواهد داشت اما ایران را از دستیابی به سلاح هسته‌‌ای دور می‌کند.