زمینه‌های بی‌اعتمادی عمیق به سیاست خارجی و برنامه اتمی ایران

10 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هانس بلیکس، وزیر خارجه پیشین سوئد و دبیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که بخش مهم بی‌اعتمادی به برنامه اتمی ایران از آنجا ناشی می‌شود که ایران تاسیسات هسته‌ای راه انداخت که بسیار از آنچه برای یک برنامه هسته‌ای معمولی نیاز است، بیشتر و بزرگتر بود.