برگزاری جلسه تعیین کننده موگرینی و وزرای ۵+۱ با ظریف

10 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزرای خارجه کشورهای ۵+۱ و فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با محمد جواد ظریف تشکیل جلسه دادند. این جلسه از جهت دارای اهمیت است که طرفین می‌توانند در جمع بندی خود به این نتیجه برسند که آیا می‌توانند در وقت باقی مانده به چارچوب توافق جامع دست یابند یا نه