مذاکرات هسته ای لوزان روز پنجشنبه نیز ادامه پیدا میکند

13 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ برای دومین روز پس از پایان مذاکرات هسته ای تمدید شده است، قدرتهای جهانی از ایران خواسته اند که مواضع خود را تعدیل کند. ایران اما می گوید که ایران آمادگی خود را برای رسیدن به توافق نشان داده است.