سخنان گری سیمور در جلسه بررسی توافق هسته ای

13 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گری سيمور از دانشگاه هاروارد در جلسه کمیته روابط خارجی سنا گفت که به دور از جانبداری های سياسی به اين نتيجه رسيده اند که توافقنامه هسته ای ايران نقاط قوت بسياری دارد.