خوشبینی موگرینی به برداشتن تحریم های ایران در آینده نزدیک

21 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید شاید به زودی تاریخ کاهش تحریم ها علیه ایران معین شود. او گفت برای مشخص کردن چنین تاریخی ابتدا باید کلیه اقداماتی که ایران به انجام آنها متعهد شده، عملی شود. خانم موگرینی گفت پیشرفت در انجام تعهدهای ایران "خوب" بوده است.