روحانی: برخی در ایران نمی دانستند تحریم چیست

17 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس جمهوری ایران معتقد است که هنگام وضع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به خاطر توسعه برنامه هسته‌ای، بسیاری در داخل ایران تاثیر این تحریم‌ها را نمی‌دانستند.