اسرائیل پیشنهاداتی برای سختگیری بیشتر بر ایران ارائه کرد

17 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تفاهم به دست آمده با ایران را عملی ترین راه ممکن برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای دانسته است، اسرائیل پیشنهاداتی را برای سختگیری بیشتر بر برنامه هسته ای ایران ارائه داده است.