نظر کارشناسان در مورد تاثیر ادامه مذاکرات اتمی

10 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در پی اعلام ادامه مذاکرات اتمی گروه ۱+۵ با ایران کارشناسان و صاحب نظران در مورد تاثیرادامه مذاکرات نظرات متفاوتی ابراز میکنند. گزارش شهلا آراسته