مذاکره کنندگان هسته ای بر روی اینترنت، اما مردم ایران محروم از فیس بوک و توئیتر

19 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با اینکه اینروزها مذاکره کنندگان ایرانی در همه سایتها و شبکه ها حضور دارند اما هنوز شبکه های اجتماعی برای ایرانیان بسته است و مردم حتی به دیدگاه های مقام های ایرانی در شبکه های اجتماعی بطور مستقیم دسترسی ندارند. گزارش آرش سیگارچی