آمانو: نمی توانم بگویم فعالیت اعلام نشده اتمی در ایران وجود ندارد

16 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آخرین اجلاس حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، یوکیا آمانو گفت او در موضعی نیست که بتواند با اطمینان بگوید که مواد و فعالیت های هسته ای اعلام نشده در ایران وجود ندارد و به این جمع بندی برسد.