دیپلمات ها از مذاکرات فشرده هسته ای در یکماه پیش رو خبر دادند

10 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مذاکرات یکروزه هیات های آمریکا و ایران به سرپرستی جان کری و ظریف، روز شنبه پایان یافت. با وجود باقی ماندن برخی اختلاف ها، دیپلماتها اعلام کرده اند که حاضرند در یک ماه باقی مانده از مهلت توافق، به طور فشرده کار کنند.