دشواری های پیش روی توافق نهایی هسته ای با ایران

16 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تفاهم هسته ای ایران و قدرت های جهانی در لوزان سوئیس واکنش های متفاوتی را در میان تحلیلگران برانگیخته است.