فضای خوشبینانه همراه با احتیاط بر مذاکرات لوزان حکمفرما است

11 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفت و گوهای وزرای ایران و ۵+۱ در که از صبح سه‌شنبه آغاز شده بود به پایان رسید و هیات‌های مذاکره کننده وارد جلسات کارشناسی شدند. نیلوفر پورابراهیم خبرنگار صدای آمریکا در لوزان گزارش داد که دیپلماتها از وجود فضای خوشبینانه همراه با احتیاط در مذاکرات سخن گفته‌اند.