نخستین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین برگزار شد

27 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیسیون مشترک که مسئول نظارت بر اجرای بخش های مختلف توافق اتمی قدرت های جهانی با ایران است، روز دوشنبه ۱۹ اکتبر اولین جلسه خود را تشکیل داد. در نشست روز دوشنبه در وین، مقامات ارشد ایرانی، آمریکایی، بریتانیایی، فرانسوی، روسی، چینی، آلمانی و مقامات اتحادیه اروپا حضور داشتند.