توافق اتمی ایران یک ساله شد

27 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

توافق اتمی ایران و شش قدرت جهانی که در ازای لغو تحریم هائی فلج کننده علیه برنامه اتمی تهران، به تعهد ایران در مورد محدود ساختن برنامه هائی منجر شد که جامعه بین المللی آنها را زمینه ای برای دستیابی جمهوری اسلامی ایران به تسلیحات اتمی می دانست، فردا یک ساله می شود.