جمهوریخواهان ترامپ را به اجرای سختگیرانه تر برجام ترغیب می کنند

02 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جمهوریخواهان کنگره در کنار دیگر مخالفان توافقنامه هسته ای با ایران، رئیس جمهوری منتخب آمریکا را ترغیب می کنند این توافق را که ترامپ بدترین توافق تاریخ نامیده بود حفظ کرده و تنها اجرای آن را با سختگیری بیشتری ادامه دهد.