سنای آمریکا آماده رای گیری در مورد طرح ایران می شود

02 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سنای آمریکا احتمالا به زودی طرح الزام ارجاع توافق اتمی با ایران به کنگره را که هفته پیش در سطح کمیته روابط خارجی تصویب کرد، به رای گیری نهایی می گذارد. گزارش شهلا آراسته