پیشنهادات جمهوریخواهان سنا تهدیدی برای تصویب طرح بررسی توافق با ایران

11 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اختلاف در سنا در مورد متممهای اصلاحی جمهوریخواهان شانس تصویب طرح بازنگری توافق اتمی با ایران درکنگره را روز پنجشنبه به چالش کشید و رهبران سنا را برای یافتن راهی برای پیشبرد این طرح به تقلا واداشت. گزارش شهلا آراسته