گفت و گو با جو سیرینسیونه کارشناس انرژی هسته ای درباره تعهدات ایران

27 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های ایران ابراز امیدواری کرده اند که ظرف دو ماه گام های لازم برای اجرائی شدن توافق را بردارند.اما منابع غربی معتقدند انجام تعهدات ایران بیش از دو ماه زمان میبرد. جو سیرینسیونه کارشناس انرژی هسته ای در بنیاد پلاوشرز هم به صدای آمریکا گفت که برآورد مقامات ایران خوشبینانه است.