بررسی شطرنج اتمی ایران در وودرو ویلسون

31 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با تمدید مدت مذاکرات اتمی شش قدرت جهان با ایران مباحث مربوط به این موضوع نیزدر محافل سیاسی واشنگتن ادامه دارد. مرکز وودرو ویلسون این هفته در نشستی با عنوان شطرنج اتمی ایران رویکرد احتمالی آمریکا و ایران را در روند مذاکرات اتمی به بحث گذارد.