مارک دوبوویتز در گفتگو با صدای آمریکا: دولت جدید آمریکا به سال‌ها مدارا در برابر رژیم ایران پایان می‌دهد

04 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مارک دوبوویتز مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دمکراسی در حاشیه نشستی در کنگره در گفتگو با صدای آمریکا در مورد طرح تحریم‌های جدید فراحزبی از سوی سناتورها گفتگو کرد و تحریم‌ها را آغاز خوبی دانست.