تلاش های بین المللی برای محدود کردن برنامه هسته ای ایران

11 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تلاش های بین المللی برای محدود کردن برنامه هسته ای ایران، با طرح احتمالی توافقنامه نهایی، وارد مرحله جدیدی شده است. تحلیلگران می گویند اگر این گفتگو ها به پس از مدت زمان تعیین شده در ماه ژوییه کشیده شود تهران و واشنگتن هر دو تحت فشار خواهند بود.