غرب در انتظار تصمیم ایران؛ کشمکش دولت روحانی با تندروهای داخلی

13 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که مقام های غربی می گویند جمهوری اسلامی به دلیل شرایط اقتصادی فعلی نیاز به توافق هسته ای با جامعه جهانی دارد، وزیر امورخارجه ایران، از تمایل افرادی در داخل ایران برای ادامه تحریم ها سخن به میان آورده است. گزارش آرش سیگارچی