کری: اقدامات بی ثبات ساز ایران را در شبه جزیره عربستان نادیده نمی گیریم

14 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکا میگوید: امنیت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس با جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای شروع میشود. این کشورها میخواهند واشنگتن در مورد فعالیتهای ایران در دیگر کشورهای منطقه کاری کند. بود.گیتا آرین گزارش میدهد.