شدت گرفتن تلاشهای دیپلماتیک در آخرین روزهای باقی مانده از توافق هسته ای

30 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تنها ۱۰ روز به پایان مهلت تعیین شده از سوی ایران و غرب برای پایان نگارش متن توافق هسته‌ای باقی مانده است و گفت و گوهای دیپلماتیک در این زمینه سرعت بیشتری گرفته است.