تذکر نمایندگان به دولت همزمان با اعلام جمع آوری سانتریفیوژها

11 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه مقام های دولتی از فراهم شدن "مقدمات اجرای تعهدات مربوط به برجام" و کاهش تعداد سانتریفیوژهای هسته ای ایران خبر داده اند، تعدادی از نمایندگان مجلس در تذکر کتبی به رئیس جمهوری ایران از او خواستند که جمع‌آوری سانتریفیوژها را متوقف کند.