محرومیت زنان از تماشای مسابقات والیبال شانس میزبانی ایران را زیر سوال برد

12 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محرومیت زنان ایرانی از تماشای مسابقات والیبال مردان در مسابقات راهیابی به المپیک در تهران بار دیگر این بحث را برانگیخته است که آیا باید به ایران اجازه میزبانی مسابقات جهانی داده شود یا نه.