ابهام در رسیدن به توافق اتمی تا پیش از مهلت جمعه

18 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آخرین دور از گفتگوهای هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی همچنان در وین ادامه دارد و با باقی ماندن برخی اختلافات عمده به مراحل حساسی رسیده است، موفقیت طرفین در رسیدن به توافق جامع برای حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران تا پایان روز پنجشنبه در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. گزارش نیلوفر پورابراهیم