برنامه ویژه نوروزی بخش فارسی صدای آمریکا - ساعت ۶:۳۰ عصر به‌وقت ایران

28 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برنامه ویژه نوروزی بخش فارسی صدای آمریکا | سه شنبه ٢٠ مارس ٢٠١٨ ساعت ۱۱ صبح به‌وقت واشنگتن| ۲۹ اسفند ١٣٩٦ ساعت ۶:۳۰ عصر به‌وقت ایران