فروش نفت مافوق سبک کمکی به افزایش درآمد ایران نکرد

06 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقامات ایران با صادرات نفت مافوق سبک (چگاله شده) در پی دور زدن تحریم‌ها و افزایش درآمدهای کشور هستند. با این حال دور زدن تحریم‌ها که مقامات ایران همواره از آن سخن گفته‌اند کمک چندانی به این کشور نکرده و در مواردی باعث از بین رفتن ثروت ملی شده است.