فروش نفت مافوق سبک، روش جدید ایران برای دور زدن تحریم‌ها

05 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صادرات نفت مافوق سبک، که اگرچه می تواند اندکی بر درآمد ایران بیافزاید اما پول حاصل از فروش این محصول در کشورهای خریدار باقی می‌ماند.