اجرای ارکستر ملی ایران: ادامه کار؟

29 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ارکستر سازهای ملی ایران پس ازمدتها عدم فعالیت بار دیگر در تهران به اجرای برنامه پرداخت. برنامه شنبه شب این ارکستر که نخستین کار مشترک علی رهبری مدیر هنری وزارت ارشاد و اسماعیل تهرانی رهبر ارکستر ملی است، امید به ادامه کار موسیقی ایران را افزایش داده است.