هشدار اصل نوزده: تاثیر "اینترنت ملی" بر کاربران ایرانی فاجعه بار است

11 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان بين المللی دفاع از آزادی بيان و اطلاعات که خود را "اصل ۱۹" می نامد می گوید دولت ايران تصميم دارد خدمات اينترنتی در داخل کشور را از بقيه جهان جدا کند و در کنترل خود بگيرد.