گزارش «فرهاد پولادی» از کنفرانس «گذار دمکراتیک ایران» در شهر واشنگتن

06 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنفرانس «گذار دمکراتیک ایران»، از سوی کنگره ملی ایرانیان، در واشنگتن دی سی برگزار شد. تعدادی از اعضای کنگره آمریکا چهره‌های اپوزیسیون ایرانی مقیم آمریکا و کارشناسان برگزار شد، شرکت کنندگان درباره وضعیت کنونی بویژه اعتراضات مردمی در روزهای اخیر سخنرانی کردند. گزارش فرهاد پولادی