لغو پی در پی کنسرتها در ایران

22 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مشاور رییس جمهوری ایران در واکنش به لغو پی در پی کنسرتهای موسیقی در ایران از نیروی پلیس خواست وضعیت جدید کشور را درک کند. گزارش کوروش صحتی