موسیقی ایران در سال ۱۳۹۳ کنسرتهایی که پی در پی لغو شدند

29 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سال ۱۳۹۳ سال پر فراز و نشیبی برای موسیقی ایران بود .سالی که در ماههای ابتدایی اش با بازداشت سازندگان موسیقی هپی ایرانی آغاز شد و با لغو پی در پی کنسرتهای موسیقی ادامه یافت . گزارش کوروش صحتی